Objavljeno dana Ostavite komentar

Ako strane počinju da liče na ovu, vreme je da zamenite bubanj na štampaču.

HP zamena bubnja - HP Drum Unit

Iako su generalno veoma pouzdani, čak i u najzahtevnijim okruženjima, laserski štampači su s vremena na vreme još uvek problematični. A znamo da štampači prestaju da rade u najgorim trenucima.

Najčešći problemi povezane sa ovim štampačima koje beležimo:

Zaglavljeni papir

Među najčešćim problemima kod bilo kog modela štampača su zaglavljeni papiri. Štampač može zaglaviti iz bilo kog razloga: prljav je, koristi se pogrešan tip papira ili se valjci na štampaču koji papir uvlače kroz njegov put istroše. Dok je periodično čišćenje štampača i upotreba ispravne vrste papira lako popravljanje, zamena valjka može biti težak posao, zavisno od modela štampača. Bez obzira na uzrok, prilikom uklanjanja zaglavljenog papira, uvek povlačite papir u pravcu putanje papira, jer povlačenjem unazad može ozbiljno oštetiti štampač.

Oštećen ili dotrajao bubanj (DRUM UNIT, valjak)

Novi modeli laserskih štampača sve se češće prave tako da se odvojeno menjaju kaseta sa prahom i bubanj (DRUM UNIT). Kod većine starijih lasera bubanj je praktično bio deo toner kasete koju smo menjali ili dopunjavali svaki put kad se isprazni. Recimo, modeli HP LaserJet Pro M102a i MFP M130a imaju toner 217A ili toner većeg kapaciteta 217H i HP bubanj 219A.

HP zamena bubnja - HP Drum Unit

Deo ili celokupna štampa na stranici je bleda

Izbledela slika za štampanje je obično rezultat jednog od tri uslova: Štampaču je potrošen toner, rezolucija štampanja je preniska ili je štampanje ekonomode uključeno. Za poslednja dva podešavanja resetovanje podešavanja je rešenje.

Ako je toner pri kraju, mućkanje tonera radi ravnomernije raspodele praha može privremeno rešiti problem dok ne zamenite toner punim.

Ghosting – duhovi odnosno višestruka štampa

Ghosting je stanje gde se slika pravilno štampa, ali mnogo lakša kopija slike se štampa i na drugom mestu. Ovo može biti usled problema sa napajanjem ali vrlo je retko. Najčešće, višestruka štampa se javlja kada se potrošni delovi štampača (poput bubnj) bliže kraju njihovog veka. Svi potrošni delovi štampača su namenjeni određenom broju stranica. Jednom kada se štampač približi tom broju, moraćete da zamenite te delove da biste uklonili duhove.

Toner se razmazuje ili ne ostaje na papiru

Ako reči i slike otpadaju sa papira kada im ruka prolazi, postoji nekoliko mogućih problema. Prvo, sklop grejača može biti oštećen ili na kraju radnog veka. Rešenje je zamena sklopa grejača. Popravka sklopa grejača se generalno ne preporučuje, jer se uređaj za grejanje smatra potrošnim delom štampača i ne vredi ni vremena ni truda da ga popravite. Drugo, toner kaseta je možda neispravna i istovremeno odbacuje previše tonera. Na crno-belom laserskom štampaču rešenje je zamena toner kasete. Na laserskom štampaču u boji zamenite samo kasetu koja ima problem. Treće, možda se neki toner prosuo u štampaču.

Štampač prikazuje poruku o grešci

Poruka o grešci na nekim novijim štampačima HP LaserJet ukazuje na problem sa napajanjem. Ako je štampač povezan sa UPS-om, isključite ga ili isključite iz napajanja i uključite ga direktno u zidnu utičnicu. Laserski štampač nikada ne bi trebalo da bude priključen na UPS, jer UPS može da se ošteti zbog velikih udara energije potrebnih za štampač kako bi se komplet grejača zagrevao.

Nema drajvera za određeni operativni sistem

Kako se puštaju novi operativni sistemi, potrebno je učitati nove drajvere za vaše postojeće štampače. Nemaju svi štampači drajver a svaki OS.

Štampač se ne štampa iz očekivane fioke za papir

Potražite na dva mesta da ispravite ovu grešku. Prvo pogledajte računar za štampanje, a drugo, štampač. Na štampaču proverite odgovara li veličina papira na kontrolnoj tabli onoj koja se stvarno nalazi u fiokama za papir.

Štampač uzima sav papir iz fioke za ručno ubacivanje, a ne jedan list

Jastučić koji je odgovoran za odvajanje papira verovatno se istrošio i treba ga zameniti. Takođe je moguće da je papir vlažan zbog vlage. Pre stavljanja u štampač proverite da li je papir pravilno uskladišten i da li je „razmazan“.

Problemi sa štampanjem na kovertama ili drugim vrstama papira

Koverte i druge vrste papira mogu izazvati mnoge probleme laserskim štampačima. Proverite da li lepak na koverti može izdržati toplotu. Ako koverte izlaze iz štampača naborane, one mogu biti previše krute za put papira. Otvorite zadnju stranu štampača i pustite ih da izađu na toj lokaciji.

Šta god da se desilo, naš servis štampača je spreman da pomogne.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *