Reklamacija proizvoda i Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija

Ukoliko niste zadovoljni proizvodom kupljenim na sajtu www.cenatonera.rs iz bilo kakvog razloga, u roku od 14 dana od dana prijema robe možete vratiti proizvod. Preuzmite obrazac u MS Word-u za odustanak ili isti obrazac u pdf formatu.

Sa naručivanjem i preuzimanjem proizvoda kupac se obavezuje da prihvati naše uslove reklamacije i garancije, koja su sledeća:

Garancija

Naša firma garantuje da je svaki proizvod 100% nov, bez oštećenja i spreman za upotrebu u smislu da neće oštetiti Vaš štampač u bilo kom pogledu.

Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe iz ugovora i prava po osnovu garancije, kao i drugih nedostataka, na sledeće načine: usmeno, telefonskim putem, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Leskovac, 7 Juli 14, 016601606, 0653232523, [email protected]

Svi troškovi vraćanja proizvoda padaju na teret Kupca. Nakon prijema neispravnog proizvoda naša firma će za nekoliko dana izvršiti kontrolu neispravnog proizvoda i  ako se konstatuje neispravnost, naša služba će neispravan proizvod zameniti novim.

 Reklamacija se ne prihvata u slučajevima:

Ako je Kupac pogrešno naručio neki proizvod ili se predomislio u vezi kupovine nekog proizvoda, onda nismo u mogućnosti da zamenimo proizvod niti da vratimo vrednost robe ali ćemo izaći u susret koliko god smo u mogućnosti.

Takođe, ako je problem nastao iz uzroka nestručnog rukovanja sa proizvodom, ako je problem nastao iz razloga mehaničkog oštećenja, ako je predmet reklamacije bila podvrgnuta popravci ili prepravci pre reklamacije, ako je toner prazan usled uobičajenog korišćenja, reklamacija se ne prihvata. Kapacitet ili broj odštampanih strana se ne može garantovati jer to zavisi od načina primene kod potrošača odnosno popunjenosti odštampanih strana tekstom, fotografijama i dr.

 Ako se utvrdi neispravnost proizvoda:

Kupac i Prodavac se odlučuju za povrat vrednosti robe (samo vrednost robe se vraća, prethodni troškovi dostave i isporuke se ne isplaćuju) onda to je moguće jedino tako što Kupac obezbeđuje broj tekućeg računa kako bi Prodavac mogao da sa bankarskim nalogom za prenos mogao da vrati vrednost robe.

Prema zakonu o zaštiti potrošača:

Potrošač ima pravo prigovora na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu zbog nedostataka.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili

da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili

otklanjanje nedostatka na proizvodu.