uputstva za štampače

Upustvo za zamenu tonera za štampanje u laserskim štampačima

Kada se toner za štampanje približi kraju životnog veka, pojaviće se poruka na kontrolnoj tabli koja vam preporučuje na naručite toner za zamenu. Uređaj može nastaviti sa štampanjem pomoću postojećeg tonera za štampanje sve dok se ne pojavi poruka koja vas obaveštava da treba da zamenite toner.

Ukoliko štampač nema indikator ili kontrolnu tablu, može prijaviti praznu kasetu u operativnom sistemu.
Međutim, može se desiti i da jednostavno počnete da dobijate bledu štampu ili prazne delove umesto teksta i grafike.

Opisan je uobičajeni postupak za zamenu tonera.

Postupak promene tonera razlikuje se u nekim detaljima kod svakog štampača. Ovo upustvo za zamenu tonera namenjeno je isključivo informativno.

1Štampač isključite i otvorite poklopac. Kod nekih štampača je potrebno pritisnuti dugme ili povući poklopac.uputstvo - otvoriti stampacuputstvo - otvoriti multifunkcijski stampac
2Izvadite istrošeni toner za štampanje iz uređaja. Kod pojedinih štampača (Oki i Xerox najčešće) bubanj jedinica (drum unit) se vadi prilikom zamene tonera i služi kao ležište za toner. To nije slučaj kod većine štampača.
Toner menjate svaki put kada se istroši, dok bubanj menjate kod svakih 4-5 promena tonera (HP LaserJet Pro MFP M130, M102, MFP M227, M203) ili kako stoji u uputstvu za štampač.
uputstvo - izvuci toner iz stampacauputstvo - izvuci toner iz multifunkcijskog
3Izvadite nov toner za štampanje iz pakovanja. Istrošeni toner za štampanje odložite u kesu za recikliranje ili u ambalažu potrošenog tonera.uputstvo - izvaditi toner iz kese
4Uhvatite obe strane tonera za štampanje i rasporedite toner blagim naginjanjem tonera za štampanje sa jedne na drugu stranu. Ne dodirujte poklopac na površini valjka.uputstvo - protresite toner da se prah ravnomerno rasporedi
5Skinite bravu za transport i traku za pakovanje sa tonera za štampanje.
Brave za transport se najčešće nalaze sa strane i u primetnim bojama (narandžaste, plave ili crvenkaste).
Postoji još i traka (uglavnom ima plastičnu alku) koju treba izvući.
Pazite da Vam ne pukne i ostane u toneru! Ona je uglavnom dugačka kao dve dužine tonera.
Vodite računa da ne oštetite kontakte na tonerima, ako ne nalegnu lepo, štampač neće prihvatiti toner ili neće stampati valjano.
uputstvo - skinuti plasticne zastiteuputstvo - izvuci zastitnu traku3uputstvo - izvuci zastitnu traku
6Poravnajte toner za štampanje sa žlebovima u uređaju, umetnite toner za štampanje dok čvrsto ne legne na mesto, zatim zatvorite poklopac.
Kod kolor štampača vodite računa da ne pomešate redosled boja u štampaču.
Nakon nekoliko trenutaka, na kontrolnoj tabli trebalo bi da se pojavi poruka da je štampač spreman. Kod štampača koji nemaju indikatore ili ekran, na drugi način će indikovati da li je zamena tonera prošla uspešno.
uputstvo - vratiti toner u multifunkcijskiuputstvo - stampaci u boji
7Instalacija tonera za štampač je završena. Potrošeni toner za štampanje stavite u kutiju u kojoj se nalazio novi toner za štampanje.uputstvo - zatvoriti stampac
Univerzalno upustvo za zamenu tonera u štampaču sa slikama

Ukoliko imate problem sa štampom posetite našu stranu za identifikaciju problema sa štampom.